fbpx

Evaluare în teren

Evaluarea performanţelor profesionale individuale este un proces continuu, absolut necesar pentru atingerea obiectivelor unei organizaţii. Există, în acest proces, două aspecte importante: cum evaluează angajatul gradul său de dezvoltare și cum vede angajatorul performanța angajatului. Și, dacă de regulă, angajatul măsoară efortul depus pentru a ajunge la mulțumire, angajatorul măsoară rezultatele concrete obținute, măsurabile și cuantificabile. Cea mai bună modalitate de a ajunge la un acord privind modul de evaluare a performanței individuale este reprezentată de stabilirea unui sistem de evaluare a performanțelor bazat pe criterii măsurabile, astfel încât, în orice moment, și managerii și angajații să se raporteze la aceleași valori în ceea ce privește rezultatele așteptate.

Un sistem de evaluare general acceptat trebuie să urmărească toate activităţile desfăşurate de angajat. Astfel, în cazul unui Reprezentant Medical sau Reprezentant de Vânzări, evaluarea performanței sale în teren, în vizitele individuale sau în cadrul prezentărilor de grup, este esențială.

Mod de desfășurare:

  • Participarea consilierului Neva Training la vizite duble Reprezentant Medical/Reprezentant de Vânzări – client (6-7 vizite, clienți stabiliți în avans cu acordul angajatorului sau clienţi conform routing-ului).
  • Între vizite, au loc scurte sesiuni de feedback, pentru a asigura confortul Reprezentantului.
  • Pentru fiecare angajat evaluat, compania angajatoare primește un Raport de Evaluare, în cuantum de aproximativ 10 pagini format A4, constând în punctarea obiectivă a 41 criterii de evaluare propuse de Neva Training.
  • Evaluarea în teren este completată de rezultatele a mai multe chestionare psihologice (alegerea angajatorului): chestionar de competențe interpersonale, chestionar pentru descoperirea factorilor motivatori, chestionar de personalitate, chestionar de răspuns în fața conflictului.

Este indicat ca fiecare proces de evaluare în teren să fie completat de un proces de coaching. Acesta constă în scurte sesiuni de training&coaching între vizite, alături de sesiunea finală de coaching, cu o durată de aproximativ 1 oră și care se desfășoară la finalul zilei de vizite duble.  Scopul sesiunii de coaching constă în conștientizarea  nivelului actual de abilități și asumarea responsabilității pentru dezvoltare viitoare, în vederea atingerii performanței dorite și cerute, prin completarea Planului de Acțiune viitor.