fbpx

Evaluare competențe

Evaluarea performanțelor profesionale individuale este un proces continuu, absolut necesar pentru atingerea obiectivelor unei organizații. Există, în acest proces, două aspecte importante: cum evaluează angajatul gradul său de dezvoltare și cum vede angajatorul performanța angajatului. Și, dacă de regulă, angajatul măsoară efortul depus pentru a ajunge la mulțumire, angajatorul măsoară rezultatele concrete obținute, măsurabile și cuantificabile. Cea mai bună modalitate de a ajunge la un acord privind modul de evaluare a performanței individuale este reprezentată de stabilirea unui sistem de evaluare a performanțelor bazat pe criterii măsurabile, astfel încât, în orice moment, și managerii și angajații să se raporteze la aceleași valori în ceea ce privește rezultatele așteptate.

Evaluarea competențelor de realizează în cadrul unui Interviu Comportamental; este un proces complex care are în vedere nivelul de competență pe care angajatul îl deţine în domeniile vizate de postul ocupat în cadrul organizației.

Mod de desfășurare:

  • Alegerea unui număr de 6-7 competențe corelate cu job description, dintr-un total de 36 de competențe puse la dispoziţie de compania Neva Training.
  • Desfășurarea Interviului Comportamental, constând în discuții individuale cu durata de aproximativ 2 ore cu fiecare angajat supus procesului de evaluare, pentru descoperirea nivelului actual de performanță.
  • Evaluările fiecărei competenţe sunt rezultatul unei platforme care generează o structură de interviu pornind de la competențele alese, conform metodei STAR (situation-task-action-result).
  • Pentru fiecare angajat evaluat, compania angajatoare primește un Raport de Evaluare, în cuantum de aproximativ 10 pagini format A4.
  • Evaluarea competențelor este completată de rezultatele a mai multe chestionare psihologice (alegerea angajatorului): chestionar de competențe interpersonale, chestionar pentru descoperirea factorilor motivatori, chestionar de personalitate, chestionar de răspuns în fața conflictului.