fbpx

Consultanță si vânzare în farmacie

Profesia de farmacist este o profesie nobilă, care a apărut şi s-a dezvoltat odată cu civilizația umană. A fi farmacist înseamnă “Primum nonnocere!” – o atitudine profund umană față de societate, profesionalism, performanță şi, mai ales, pasiune. Farmacistul este expertul de necontestat  în domeniul medicamentului. Pregătirea sa este continuă şi multilaterală deoarece colaborează permanent şi cu alţi profesionişti din domeniul sănătăţii, cercetării, industriei farmaceutice, învăţământului universitar, etc. Bagajul de cunoştinţe de specialitate al unui farmacist este impresionant, având la bază curricula universitară vastă studiată în decursul studiilor universitare, la care se pot adăuga ulterior cursuri postuniversitare, masterate, studii doctorale, participări la manifestări ştiinţifice, toate acestea regăsindu-se în educaţia profesională continuă a acestuia.

În secolul XXI, practica farmaceutică este din ce în ce mai orientată către pacient, farmacistul fiind ”actorul principal în pharmaceutical care” (asistența farmaceutică), un concept în care farmacistul, alături de ceilalți profesionişti din domeniul sănătății, devine responsabil de rezultatul terapeutic al pacientului. Însă, tot mai mult în secolul nostru, noile exigențe profesionale solicită farmacistului dezvoltarea unei noi competențe și anume comunicarea cu pacientul.

Vom începe cursul nostru cu rolul pe care îl ocupi în calitate de Farmacist sau Asistent de Farmacie și integrarea celor 2 componente de bază: aceea de Consultant, pe de o parte și cea de Strateg, pe de altă parte. Cunoști desigur toate activitățile pe care le desfășori zilnic conform job description-ului, însă workshop-urile noastre te vor ajuta să ai o imagine mai amplă asupra rolului și sarcinilor tale. Vei descoperi ce cunoștințe îți sunt necesare, ce atitudine se așteaptă de la tine, ce abilități și competențe ar trebui să dezvolți pentru a avea succes și pentru fi cu adevărat apreciat, atât de pacienți, cât și de managerii tăi.

Pentru că discutăm despre vânzarea în farmacie, avem nevoie întâi să descoperim principalele aspecte ale unei comunicări eficiente și rezonante. Vei descoperi modelul comunicării cu pacientul, pașii procesului de comunicare și caracteristicile mesajului, barierele în comunicare (vom insista pe cele emoționale) și vei descoperi tehnici de optimizare a comunicării cu pacientul. Vom aborda apoi modalități de livrare a mesajului farmacistului, precum și elementele unei ascultări eficiente, toate, în ideea conștientizării importanței pe care comunicarea reală, în 2 sensuri, o aduce ca beneficiu pentru pacienți pe de o parte, precum și pentru business-ul farmaceutic, pe de altă parte.

Fie că ai mai parcurs sau nu cursuri de vânzări, vei descoperi metoda Neva Training de vânzare emoțională, astfel încât pacienții tăi să te perceapă cu adevărat ca pe un consultant și să devină fideli farmaciei în care lucrezi. Suntem convinși că fidelitatea pacientului este valoarea spre care aspiră fiecare farmacie în climatul acestei industrii, în zilele noastre. Vom începe acest capitol cu etapa de pregătire pentru fiecare proces de vânzare în farmacie, care include stabilirea obiectivelor de vânzare și tehnici de selectare a produselor în funcție de marja valorică sau procentuală. Vom continua apoi cu fiecare pas al vânzării, de la deschiderea dialogului cu pacientul și tehnici de investigare a pacientului, până la argumentarea beneficiilor, prezentarea soluțiilor și finalizarea vânzării în farmacie. Iar la finalul zilei, atunci când îți analizezi activitatea, te vom ajuta să alegi acele criterii de evaluare necesare dezvoltării tale profesionale.Pentru că discutăm despre vânzarea în farmacie, avem nevoie întâi să descoperim principalele aspecte ale unei comunicări eficiente și rezonante. Vei descoperi modelul comunicării cu pacientul, pașii procesului de comunicare și caracteristicile mesajului, barierele în comunicare (vom insista pe cele emoționale) și vei descoperi tehnici de optimizare a comunicării cu pacientul. Vom aborda apoi modalități de livrare a mesajului farmacistului, precum și elementele unei ascultări eficiente, toate, în ideea conștientizării importanței pe care comunicarea reală, în 2 sensuri, o aduce ca beneficiu pentru pacienți pe de o parte, precum și pentru business-ul farmaceutic, pe de altă parte.

Programul “Consultanță și vânzare în farmacie este un program de training customizat și interactiv, care se desfășoară pe durata a 1-2 zile (individual sau în echipă). Programul include materiale video, documente, workshop-uri, chestionare de descoperire personală și quiz-uri.

Programul beneficiază de follow-up săptămânal inclus timp de 3 luni și poate fi completat de un pachet minim de 6 sesiuni individuale de Business Coaching.